Tất cả tin tức

Vượt qua lỗi lầm- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
21/ 03/ 2023
0

Giảm căng thẳng- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
18/ 03/ 2023
0

Gia tài của Cha- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học Thích...
08/ 11/ 2022
0

Khoa Học về Thiền Định- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
03/ 09/ 2022
0

Thiền trong thế giới kỹ thuật cao - TS-TT. Thích Chân Quang

Bài Pháp thoại quan trọng xoay quanh chủ đề con đường tu tập Thiền định được Thượng tọa khéo léo...
12/ 12/ 2021
0

Pháp thoại "Những căn cơ tu Thiền - Tứ Niệm Xứ 03" - TT. Thích Chân Quang

Để chung nhau xây dựng, phát triển hoằng dương Chánh Pháp, mọi sự đóng góp cúng dường của quý đạo...
31/ 10/ 2021
0

Pháp thoại "Điều Kỳ Diệu của Tứ Niệm Xứ - 02" - TT. Thích Chân Quang

Thượng tọa nhấn mạnh: trong việc tu tập, quan trọng nhất là thấy được lỗi mình. Thường tất cả chúng...
31/ 10/ 2021
0

Pháp thoại "Điều Kỳ Diệu của Tứ Niệm Xứ - 01" - TT. Thích Chân Quang

Thượng tọa khẳng định Đức Phật đắc đạo nhờ Thiền định, suốt cuộc đời Ngài cũng tọa Thiền. Cho nên...
31/ 10/ 2021
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: