Pháp lạc Tâm an

Kinh Bát Chánh Đạo - TT. Thích Chân Quang

01/10/2021 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
Kinh Bát Chánh Đạo - TT. Thích Chân Quang

Kính thưa quý Phật tử và quý bạn đọc thân mến! Mãi cho đến hôm nay, qua hơn 2500 năm lịch sử, lời Phật dạy vẫn sáng mãi trong lòng người về một con đường đưa đến hạnh phúc tuyệt đối: "Không bệnh lợi tối thắng/ Niết Bàn lạc tối thắng/ Bát Chánh đường duy nhất/ Đến bình an bất tử" (Kinh Pháp Cú)

Đức Phật sau khi đạt đến sự Giác ngộ hoàn toàn, Người đã đến hóa độ cho 5 anh em Kiều Trần Như với bài kinh Tứ Diệu Đế. Đó là một bản tuyên ngôn xác quyết của Đạo Phật về 4 chân lý nhiệm màu: Cả cuộc sống này là khổ, và nguyên nhân của khổ là gốc tham ái, trạng thái Niết Bàn chấm dứt mọi khổ đau và cuối cùng là con đường Bát Chánh để đi đến hạnh phúc tuyệt đối ấy.

Biết bao kiếp đi qua, con người vẫn mãi đi tìm hạnh phúc giữa biển đời đầy khổ đau của chốn sinh tử luân hồi. Bát Chánh Đạo chính là con đường để chúng sinh đi đến hạnh phúc của sự giải thoát, Giác ngộ với sự tu tập từ căn bản Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, đến Chánh tinh tấn, Chánh niệm và đỉnh cao là Chánh Định. Tất cả mọi giáo lý của Đạo Phật đều xoay quanh cốt lõi Bát Chánh Đạo. Nếu sự tu học đi ra ngoài Bát Chánh Đạo thì chúng ta đã đi sai đường.

Trước thời đại ngày nay, khi nguồn giáo lý đạo Phật được lan truyền rộng rãi với nhiều phương tiện để giáo hóa, giúp cho con người xây dựng một đời sống đạo đức, thuần thiện thì Bát Chánh Đạo là một cốt lõi mà ai ai khi đến với Đạo Phật phải nắm vững và hiểu rõ đường đi này. Với trăn trở làm sao để cho tầng lớp tu sĩ xuất gia luôn suy nghiệm và giảng dạy Bát Chánh Đạo cho Phật tử, làm sao để hàng cư sĩ Phật tử luôn khắc ghi con đường Bát Chánh Đạo làm kim chỉ nam cho đường tu của mình, Thượng tọa Thích Chân Quang – trụ trì Thiền Tôn Phật Quang đã ghi chép lại bài kinh Bát Chánh Đạo bằng Việt ngữ để người tụng đọc dễ tiếp nhận và hành trì.

Với niềm tin nơi Đức Phật về con đường Bát Chánh Đạo và hạnh phúc mà người thực hành Bát Chánh Đạo có được, Thiền Tôn Phật Quang xin trân trọng giới thiệu bài kinh Bát Chánh Đạo do TT. Thích Chân Quang biên soạn lại. Mong rằng bài kinh này sẽ lan truyền khắp nơi nơi, như dòng sông xanh tắm mát lòng người, ai cũng chia nhau như một món quà đạo lý ý nghĩa, để cuộc sống này mãi ngập tràn hạnh phúc, an vui. 

Sau đây là bài kinh Bát Chánh Đạo - Biên soạn: TT. Thích Chân Quang

                           NIỆM HƯƠNG

                           Nguyện đem lòng thành kính

                           Gửi theo đám mây hương

                           Phảng phất khắp mười phương

                           Cúng dường ngôi Tam Bảo  O

                           Thề trọn đời giữ đạo

                           Theo Phật Pháp làm lành

                           Cùng Pháp giới chúng sanh

                           Cầu Phật từ gia hộ  O

                           Tâm bồ đề kiên cố

                           Chí tu học vững bền

                           Xa bể khổ nguồn mê

                           Chóng quay về bờ giác. O

KỲ NGUYỆN

Hôm nay đệ tử chúng con trì tụng kinh Bát Chánh Đạo, nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. O

                        CÚNG HƯƠNG

                        Giới hương định hương dữ huệ hương

                        Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

                        Quang minh vân đài biến Pháp giới

                        Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền   O

                        Nam mô hương cúng dường Bồ Tát  (3 lần)  O                                          

                        TÁN THÁN PHẬT

                        Đấng Pháp vương vô thượng

                        Ba cõi chẳng ai bằng

                        Thầy của khắp trời người

                        Cha lành chung bốn loại. O

                        Nay con nguyện quy y

                        Diệt trừ vô lượng tội

                        Dâng lên lời tán thán

                        Ức kiếp vẫn khôn cùng. O

                        Con thì vô nghĩa Phật vô biên

                        Cảm ứng sâu xa rất diệu huyền

                        Một chỗ dung thông vô lượng cõi

                        Mười phương chư Phật hiện toàn thân

                        Con như quỳ trước từng Đức Phật

                        Cúi đầu đảnh lễ đến vô biên. O

LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật và Mười Phương Phật. O (1 lạy)
Chí Tâm đảnh lễ, Nam Mô những Kinh thiên Thế Tôn dạy và Mười Phương Pháp. O (1 lạy)
Chí Tâm đảnh lễ, Nam Mô Thánh Tăng theo Thế Tôn học và Mười Phương Tăng. O (1 lạy)
 

                       KHAI KINH
                       Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
                       Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
                       Con nay nghe được xin trì tụng
                       Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. O
                       Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)  O 

                                                                                       

popup

Số lượng:

Tổng tiền: