Pháp lạc Tâm an

NGUYỆN LÒNG TÔN KÍNH PHẬT (Trích bài "Hạnh Phổ Hiền 1" giảng tại Chùa Từ Tân-TP. Hồ Chí Minh, 18/06/2017)- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
30/ 05/ 2023
0

ĐƯỢC GẶP PHẬT (Trích bài giảng "Nâng Cấp Tu Hành" tại Chùa Phước Huệ- Tp. Hồ Chí Minh, 21/12/2019)- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
29/ 05/ 2023
0

ĐẸP TỪ TÂM HỒN (Trích bài "Chuyện Luân Hồi Hiện Đại" giảng tại Chùa Thiện Phước- Cà Mau, 14/03/2015)- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
21/ 05/ 2023
0

NHẶT RÁC ĐỂ THẤY KHÁC (Trích bài "Sạch Sẽ Cũng Là Đạo Đức" giảng tại Thiền Tôn Phật Quang- BRVT, 06/01/2008)- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
21/ 05/ 2023
0

NHÂN QUẢ TỪNG Ý NGHĨ (Trích bài "Chuyện Luân Hồi Hiện Đại" giảng tại Chùa Thiện Phước- Cà Mau, 14/03/2015)- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 05/ 2023
0

TIỀN CÓ PHẢI LÀ TẤT CẢ (Trích bài "Phía Sau Hạnh Phúc")- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 05/ 2023
0

TỨ DIỆU ĐẾ- BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT (Khổ Đế 2)- TT. TS Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
19/ 05/ 2023
0

ĐIỀU GÌ ĐẾN KHI TA BIẾT HỐI HẬN (Trích bài giảng "Tâm Lý Hối Hận")- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
19/ 05/ 2023
0

TỔ TIÊN TẠO PHÚC ĐỨC, CON CHÁU SẼ HIỂN VINH (Trích bài "Ai Cũng Có Một Quá Khứ" giảng tại Thiền Tôn Phật Quang- BRVT, 14/05/2022)- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
18/ 05/ 2023
0

MỞ CỬA TÂM HỒN, NHẬN VỀ YÊU THƯƠNG (Trích bài giảng "Lời Khen Tiếng Chê Làm Thay Đổi Thế Giới")- TT. TS. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
18/ 05/ 2023
0

ĐỐI DIỆN VỚI NỖI KHỔ (Chùa Tương Mai- Hà Nội)- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
17/ 05/ 2023
0

HIỆN TƯỢNG VONG NHẬP (Trích bài giảng "Ý Nghĩa Cầu Siêu")- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
17/ 05/ 2023
0

XÂY DỰNG CHO NHỮNG KIẾP SAU (Trích bài giảng "Chuyện Luân Hồi Hiện Đại")- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
16/ 05/ 2023
0

BÁO ÂN, BÁO HIẾU SAO CHO ĐÚNG (Trích bài "Nấu Cơm Thiền")- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
16/ 05/ 2023
0

ĐỐ KỴ SINH THẤT BẠI (Trích bài PHÁP CÚ 33- Thiên Nga Bay Cao)- TS. TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
15/ 05/ 2023
0

TỨ DIỆU ĐẾ- BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT (Khổ Đế 1)- TT. TS Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
14/ 05/ 2023
0

LÁI XE THIỀN- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
06/ 05/ 2023
0

TẤM GƯƠNG TRUNG THÀNH VĨ ĐẠI- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
05/ 05/ 2023
0

HIỂU VỀ BỆNH TRẦM CẢM- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
04/ 05/ 2023
0

SỨC CHỊU ĐỰNG- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
03/ 05/ 2023
0

LỜI DẠY THẤM THÍA- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
02/ 05/ 2023
0

NÉT ĐẸP TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
29/ 04/ 2023
0

KHÔNG THỂ SỐNG VÌ MÌNH- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
28/ 04/ 2023
0

TA LÀ AI- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
28/ 04/ 2023
0

TÔN KÍNH PHẬT TUYỆT ĐỐI, KẾT QUẢ KHÔNG NGỜ- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
28/ 04/ 2023
0

KHỔ ĐAU ĐẾN VỚI TA, CHẤP NHẬN HAY ĐỐI ĐẦU-TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
25/ 04/ 2023
0

CÂU CHUYỆN TRẢ NGHIỆP- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
25/ 04/ 2023
0

KHÁM PHÁ KHẢ NĂNG CỦA BỘ NÃO- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
25/ 04/ 2023
0

NHÌN ĐÚNG SỰ THẬT VỀ THIỀN- TS. Luật Học TT. THÍCH CHÂN QUANG

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
23/ 04/ 2023
0

NGƯỜI TU THIỀN PHẢI HIỂU- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
22/ 04/ 2023
0

SÁM HỐI- CÓ NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT- TS. Luật Học TT. THÍCH CHÂN QUANG

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
22/ 04/ 2023
0

TRỒNG CỘI PHÚC CHO ĐỜI- TS. Luật Học TT. THÍCH CHÂN QUANG

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
22/ 04/ 2023
0

CHA MẸ LÀ TẤM GƯƠNG CHO CON- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
22/ 04/ 2023
0

LÀM ĂN, LÀM PHƯỚC- CÁI NÀO LÀM TRƯỚC- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
21/ 04/ 2023
0

TẠO RA LỢI ÍCH TÍCH CỰC CHO NGƯỜI: PHƯỚC- TT. TS. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
21/ 04/ 2023
0

ÂN SÂU NGHĨA NẶNG- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 04/ 2023
0

GIỮ CHỮ TÍN- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 04/ 2023
0

ĐỀN ƠN TIẾP NỐI- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 04/ 2023
0

VÌ SAO GHÉT VÌ SAO THƯƠNG- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 04/ 2023
0

THÔNG MINH HƠN NHỜ THIỀN ĐỊNH- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 04/ 2023
0

MỚI NGHĨ NHƯNG CHƯA LÀM CÓ SAO KHÔNG- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 04/ 2023
0

DUYÊN NGHIỆP KIẾP XƯA- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 04/ 2023
0

TUỔI TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
20/ 04/ 2023
0

BIẾT LỖI- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
19/ 04/ 2023
0

PHÀM LÀM VIỆC GÌ CŨNG NGHĨ TỚI HẬU QUẢ- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
19/ 04/ 2023
0

LẶNG LẼ THEO PHẬT- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
19/ 04/ 2023
0

THANH XUÂN KHÔNG HỐI TIẾC- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
17/ 04/ 2023
0

CÓ NHỮNG ĐIỀU TA KHÔNG THẤY- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Thượng tọa đã chỉ ra nhiều vấn đề trong các lĩnh vực khoa học, tâm linh, xã hội mà ta...
15/ 04/ 2023
0

HẠNH PHÚC LÀ SỰ BÌNH AN TÂM HỒN- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
15/ 04/ 2023
0

TA HIỂU VỀ PHẬT NHƯ THẾ NÀO- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
15/ 04/ 2023
0

TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
14/ 04/ 2023
0

BỐN ĐIỀU CẦN ĐỂ HẠNH PHÚC- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
14/ 04/ 2023
0

CỬU GIẢ HẰNG THUẬN CHÚNG SINH- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
14/ 04/ 2023
0

HOA SEN TRONG BIỂN LỬA- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
10/ 04/ 2023
0

TRÍ NHỚ (Cấu Trúc 5 Ấm- 03)- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
09/ 04/ 2023
0

MỆNH PHÚ QUÝ HAY NGHÈO KHỔ- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
08/ 04/ 2023
0

KHI NÓNG GIẬN NÊN LÀM GÌ- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
08/ 04/ 2023
0

CHẤP NHẬN NỖI KHỔ- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
08/ 04/ 2023
0

PHẢI DUYÊN PHẢI NỢ- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
07/ 04/ 2023
0

XEM SỐ MỆNH QUA GƯƠNG MẶT- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
06/ 04/ 2023
0

DẤU HIỆU LỄ PHẬT CÓ PHƯỚC- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
06/ 04/ 2023
0

PHẢI GIỎI LẬP TRÌNH- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
06/ 04/ 2023
0

TỔ ẤM GIA ĐÌNH NGÀY NAY- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
06/ 04/ 2023
0

BÌNH THẢN TRƯỚC NIỀM VUI- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
06/ 04/ 2023
0

PHÉP LẠ XẢY RA- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
06/ 04/ 2023
0

NHỮNG ĐIỀU HIỂN NHIÊN- TS. Luật Học TT. Thích Chân Quang

Trong bài giảng này, Thượng tọa đã chỉ ra những điều hiển nhiên trong cuộc sống mà ta mặc nhiên chấp...
05/ 04/ 2023
0

BỖNG DƯNG TỔN PHƯỚC MÀ KHÔNG HAY- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
04/ 04/ 2023
0

THÔNG MINH, NHỚ LÂU- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
04/ 04/ 2023
0

MAY MẮN VÀ BẤT HẠNH- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
03/ 04/ 2023
0

THAY NHÂN ĐỔI QUẢ- TS. Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
03/ 04/ 2023
0

GIEO 1 HƯỞNG 1000- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
01/ 04/ 2023
0

NÂNG PHƯỚC CHÍNH MÌNH- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
01/ 04/ 2023
0

ƯỚC MƠ THÀNH CÔNG- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
19/ 03/ 2023
0

BIỂU HIỆN CÁI TÔI- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
01/ 04/ 2023
0

GIẢI MÃ NỖI SỢ MA- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
31/ 03/ 2023
0

ĐIỀU GÌ CHỜ TA PHÍA SAU HẠNH PHÚC- Tiến sĩ Luật học TT. Thích Chân Quang

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN...
31/ 03/ 2023
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: