Pháp lạc Tâm an

Pháp thoại "Hóa giải bùa chú bằng lòng từ bi" - TT. Thích Chân Quang

09/09/2021 CHANVUCO 0 Nhận xét
Pháp thoại

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC 
Vào chánh điện (hay bàn thờ Phật) lễ Phật, chú nguyện rồi ra bàn cúng để cúng thí.
Sắp các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương rồi đứng chắp tay tụng:
Nam Mô mười phương Phật
Nam Mô mười phương Pháp
Nam Mô mười phương Tăng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Xin từ bi gia hộ
Cho hương linh quanh đây
Về nghe kinh thọ thực
Rồi Quy Y siêu thoát.
Nguyện những thức ăn này
Đầy khắp cả hư không
Khiến vô số hữu tình
Được ấm no đầy đủ
Nguyện những thức ăn này
Rất thơm lành ngon ngọt
Khiến cho các hương linh
Được an vui sung sướng
Nguyện cho các hương linh
Khi hưởng thức ăn này
Được thấm nhuần Phật ân
Hướng tâm về Phật pháp.
Nguyện cho các hương linh
Biết tôn kính Phật đà
Chư Bồ Tát từ bi
Chư Thánh Tăng giác ngộ.
Nguyện cho các hương linh
Biết thương yêu muôn loài
Thường giúp đỡ mọi người
Được an vui tốt đẹp
Hương linh sống hiền lành
Không gây tổn hại ai
Không gây nên sợ hãi
Hoặc những điều tai họa
Từ bỏ tâm hẹp hòi
Những ganh ghét hơn thua
Những ác độc hận thù
Nhỏ nhoi và ích kỷ.
Biết sống đời thanh bai
Không chìm đắm vào trong
Những lạc thú tầm thường
Rượu chè và tính dục
Hương linh không tham lam
Không muốn nhiều cho mình
Biết nghĩ đến chúng sinh
Để nhường cơm sẻ áo
Hương linh không nóng giận
Biết điềm tĩnh an hòa
Dù gặp cảnh khó khăn
Vẫn an nhiên tự tại
Hương linh không tự cao
Nghĩ mình là thấp hèn
Nên tôn trọng mọi người
Và gắng công tu tập
Xin chư Phật xót thương
Khiến các hương linh này
Thoát được nghiệp oan khiên
Sinh về nơi cõi Phật
Hương linh sẽ phát tâm
Đến vô thượng Bồ Đề
Nguyện độ khắp chúng sinh
Cùng lên ngôi chánh giác.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(21 lần)

Trích: Kinh Nhật Tụng (TT. Thích Chân Quang)

  • Để chung nhau xây dựng, phát triển hoằng dương Chánh Pháp, mọi sự đóng góp cúng dường của quý đạo hữu Phật tử xa gần xin vui lòng xem thông tin cúng dường Thiền Tôn Phật Quang: https://cungduong.thientonphatquang.com/

  • Kênh Sen Hồng là kênh Youtube chính thức duy nhất tổng hợp Bài Giảng và Sáng Tác nhạc của Thượng Tọa Thích Chân Quang, do Công Ty TNHH Văn Hóa Pháp Quang sản xuất. 

Tags: Hiểu về thế giới cõi âm, Tâm linh - Luân hồi, TT. Thích Chân Quang
popup

Số lượng:

Tổng tiền: