Thánh Độ Mệnh

58. Bồ Tát Văn Thù

11/ 01/ 2022
0

56. Bồ Tát Di Lặc

10/ 01/ 2022
0

48. Tôn giả Ni Xa Ma

07/ 01/ 2022
0

44. Tôn giả Ni Khema

07/ 01/ 2022
0

42. Tôn giả Da Xá

07/ 01/ 2022
0

1. Tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputta) - Đệ Nhất Trí Tuệ Thống Lĩnh Tăng Đoàn

THÁNH ĐỘ MỆNH "TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT" (SARIPUTTA) - TRÍ TUỆ ĐỆ NHẤT THỐNG LĨNH TĂNG ĐOÀN Hơn 2600 năm...
01/ 01/ 2022
0

2. Tôn giả Mục Kiền Liên (Maha Moggallana) - Đệ Nhất Thần Thông Thống Lĩnh Tăng Đoàn

THÁNH ĐỘ MỆNH "TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN" (MAHA MOGGALLANA) - ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG THỐNG LĨNH TĂNG ĐOÀN Như núi...
01/ 01/ 2022
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: